EVANKELIUMIT

Evankeliumit virallistettiin kirkon oppien mukaisiksi v. 397 jaa. Karthagon kirkolliskokouksessa. Niistä poistettiin runsaasti totuudenmukaista materiaalia. On löydetty todisteita, että kanonisoidut evankeliumit olisi julistettu virallisiksi jo v. 185 jaa. piispa Ireniuksen hallitessa. Irenaeus = kreikaksi Eirenaios syntyi v. 130 jaa. Kreikassa Smyrnassa Polykarphoksen kaupungissa ja kuoli v. 202. Kaupunki sai nimensä evankelista Joosen kirjurista ja oppilaasta Polykarpoksesta. Piispa Ignatius v. 117 ja Justinianus Marttyyri v. 155 ovat käyttneet evankeliumi sanaa. Kreikan evangelion tarkoitti hyvien uutisten tuojalle maksettavaa palkkaa. Myöhemmin sana tarkoitti hyvää uutista. UT:ssa sana merkitsee suullisesti ilmoitettua ja julistettua pelastuksen sanomaa. Sana Enkeli on samaa alkuperää kuin evankeliumi ja tarkoittaa sanansaattajaa.

Kirkkomme nojautuu perusajatuksissaan juutalaisten lakiuskontoon ja Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeihin. Raamattuun ei otettu harhaoppisina pidettyjä ns. apokryfisiä evankeliumeita. Apokryfinen tarkoittaa kätkettyä, piilotettua ja salattua. Pyhä istuin Roomasta antoi määräräyksen näiden evankeliumeiden piilottamisesta. Niiden tekstejä muutettiin harvoin ja ne ovat totuudenmukaisempia kuin kanonisoidut. Alkuperäistekstit oli kirjoitettu Luukkaan, Matteuksen ja Markuksen osalta v. 30-60 jKr. Virallisten evankeliumien kirjoittajista 3 oli syntyisin Galileasta. He kävivät synagoogaa Kapernaumissa, jossa oli myös roomalaisten sotaväenosasto.

Matteuksen evankeliumi oli tehty hellennistiseen koinee kreikan tyyliin, eikä suinkaan klassisella kreikalla. Klassisen kreikan sana petros tarkoittaa isoa siirtolohkaretta, mutta petra-sana pientä kiveä. Petros sanaa käytetään teksteissä tarkoitettaessa maamerkkiä.Matteus oli syntyjään Jerusalemista. Matteus kirjoitti ja käänsi paljon hepreaksi kreikasta ja arameasta. Hänen apurinaan toimi Marcus niminen kirjuri ja pappi. Monissa vanhoissa teksteissä Marcus ja Matteus (Mattija) mainitaan Egyptin koptistikirkon perustajina. Maanpaossa ollessaan hän perusti Egyptiläisen koptistikirkon Keefaksen Pietarin pojan Marcuksen kanssa n. v. 48 jKr. Matteuksen kuoleman aikoihin koko Egyptistä tuli kristitty valtio. Koptistikirkon pääkeskus sijaitsi Aleksandriassa, jonka 1. piispa Marcus oli.

Yksi Markus oli Jeesuksen opetuslapsen Simon Pietarin poika. Jeesus Bar Abbas antoi Simon Pietarille taivaan valtakunnan avaimet = avaimet isänsä kuninkaan palatsiin. Simon Pietaria sanottiin oppimattomaksi hänen ollessaan kalastaja. Markus oleskeli Qumranissa paeten sieltä evankeliumi mukanaan kirjoittaen sen loppuun Galileassa isänsä, äitinsä ja isän anopin luona. Markus lähti Venetsiaan. Laiva haaksirikkoutui ukkosmyräkässä Venetsian rannikolla. Markus selvisi nippa nappa hengissä ja henkihievereissään koki hengellisen ilmestyksen. Ääni kuiskasi: "Täällä jonakin päivänä on sinun henkesi ja sielusi lepäävä palvottuna." Markus kuoli Bysantissa ja jostain syystä venetsialaiset varastivat hänen ruumiinsa ja kuljettivat Venetsiaan ottaen hänet suojelupyhimyksekseen. Pyhimykselle rakennettiin San Marcon kirkko, kellotorni ja tori pyhitettiin hänelle. Kaupungin tunnukseksi otettiin Pyhän Markuksen tunnus siivekäs leijona, jolla on evankeliumi tassussaan. Sotalipussa on lisänä miekka.

Useasti mainittu Paavali syntyi Tarsoksen kaupungissa nykyisessä Turkissa vuonna 7 jKr. Hänen isänsä oli Rooman valtion virkamies eli publikaani, joka työskenteli veronkerääjänä Rooman valtakunnalle. Joissakin lähteissä väitetään Paavalin isän olleen Rooman armeijan sotilas. Nähtävästi on ollut useampiakin Paavaleita tai Pauluksia.

Ap.t. 18 Juutalaiset nousevat Paavalia vastaan hänen kerätessään liikaa veroja pyhälle Rooman keisarille vieden hänet tuomittavaksi Akhaijan käskynhaltija Gallionille. Gallion oli v. 51-52 käskynhaltijana. Paavalin kerrotaan purjehtineen Kyprokselle Barnabaan ja tämän veljen Luukkaan kanssa. Hän ei ole sama kuin evankelista Luukas ja tämä Paavali on roomaalinen ja myös sieltä kotoisin, joka teki Jesus Chrestuksen oppien levitystyötä Roomasa muualle, eikä suinkaan Israelista käsin.

Gamalielin opetuslapsi Joosef Bar(n)abas kierteli Paavalin seurassa. Hänen kerrotaan perustaneen Kyprokselle ensimmäisen seurakunnan. Lainoppineen Gamalielin sanotaan opettaneen v. 34 paikkeilla jaa. Tosiasiassa hän vaikutti vasta 60-luvulla jaa.

Yksi Jeshuan opetuslapsi oli syntynyt Syyrian Tarsoksessa. Hän ei ollut Paavali vaan Paulus. Hänen äidinkielensä oli aramea. Isä oli teltantekijä Saulus. Hän korjasi vanhoja reikiintyneitä ja haurastuneita telttoja ammattitaidolla. Paulus oli syntynyt v. 11 jKr. ja hän kuoli v. 77 jKr. Hänkin lähti synagoogakouluun 8 vanhana isänsä Sauluksen tahdosta. Hänen äitinsä oli sitä mieltä, että villin ja vilkkaan pojan olisi voinut laittaa kouluun jo 7 vuotiaana. Paulus paransi 7 vuotiaana verenvuototautisen naisen koskettamalla häntä käsivarteen. Paulus Tarsoslaisen tekemistä parannus- ja ihmeteoista puhuttiin paljon ja joitakin kirjattiin muistiin.

Valmistuttuaan 29 v. hän ajatteli lähteä Damaskokseen ja Antiokiaan. Samalla hän ajatteli piipahtaa sukuloimassa Tarsoksessa. Sinne menoon oli toinenkin syy. Kapernaumin temppelin ylipapit olivat pyytäneet häntä ottamaan selkoa Damaskoksessa liikkuvasta harhaoppia (väärää tietoa) levittävästä ja juutalaisten jumalaa (kuningasta) pilkkaavasta miehestä. Matkalla hänen ympärilleen ilmestyi kirkas valokehä ja hänen oli pakko laskeutua painaen pää maata kohti suojatakseen silmänsä. Kuului kuiskaus: "Miksi etsit kristittyjä? Mitä he ovat tehneet sinulle?" Paulus yritti nousta, mutta ääni jatkoi: "Älä nosta katsettasi, sillä kenenkään silmät eivät kestä kirkkautta, sokeudut!" Paulus katsoi kuitenkin valoon ja sokeutui. Saattajina olleet roomalaissotilaat olivat hyvin hämmästyneitä. Paulus sanoi noustessaan, ettei näe mitään. Sotilaat taluttivat hänet Damaskoksessa olleeseen majataloon. Lue loput tapahtumat PSARIsta.

Luukas toimi apostolina ja evankelistana. Hän oli opiskellut synagoogakoulussa lääkäri-papiksi. Luukas rahoitti elantoaan opiskeluaikanaan toimimalla kirjurina. Hänellä oli selkeä ja huoliteltu käsiala. Luukas osasi arameaa, kreikkaa ja hepreaa. Hän toimi evankelistana arabiankielisillä alueilla, joten sekään kieli ei tuottanut suurempia vaikeuksia. Hippokrateen opetukset olivat kreikaksi ja lääkäri-papiksi opiskelevan oli osattava hyvin kreikkaa kyetäkseen opiskelemaan lääketiedettä Hippokrateen oppien mukaisesti. Kehon osat olivat myös piirroksissa kreikaksi. Luukas teki useita ihmetekoja = toimi lääkärinä.

Luukas kirjoitti oman evankeliuminsa pian Jeshuan kuoleman jälkeen v. 41-42 jKr. Hän teki evankeliuminsa jatko-osaksi sanottujen Apostolien tekojen alkuosan Jeesus Bar Abbaksesta v. 43-46 jKr. Apostolien teot kirjoitettiin Jerusalemin temppelin ylipappi Teofilukselle, joka oli ylipappina v. 42-46 jKr. Ylipappi Teofilus kuoli v. 46 jKr. ja hänen poikansa Mattathias nousi ylipapiksi ollen v. 66 jaa. Loppuosa kirjoitettiin Akhaian maaherra Teofilokselle ja se sijoittuu vuosiin ennen 1. juutalaissotaa ja siinä on eri kirjoittaja kuin Luukas. Jeesus oli saddukeus ja vainosi kristittyjä. Hän oli Ap.t. 5 ja 22 luvuissa mainitun Gamalielin poika ja toimi ylipappina v. 63-64 jaa. Hänen kanssaan oli Jeesus Damneuksen poika v. 63 jaa. Ap.t. maaherra Festus toimi v. 58-62 jaa. Häntä seurasi Luccius Albinus. Apostolien tekojen loppuosa on v. 63-67.

Jeshua ja Jeesus Bar Abbas miettivät, miten erottaisi 2 Pietaria ja Simon Pietarin vielä toisesta Simonista, joka oli kiivas mies. Hän sai lisänimen Simon Kananeus = Kiivailija Simon. Jeesus sanoi, että kutsutaan Pietareita isänsä mukaan toista Simon Pietariksi ja toista Keefaksen Pietariksi. Jeshua naurahti, että kutsutaan toista oppimattomaksi ja toista oppineeksi. Simon Pietari oli kalastaja ja toinen Pietari oli lukenut rabbiiniksi. Simon Pietaria ja hänen veljeään Andreasta kutsuttiin myös ihmisten kalastajiksi.

Simon Pietarin kotitalon rauniot löytyvät Kapernaumista, josta ne on kaivettu esiin ja peitetty toisen rakennuksen (kappeli?) alle. Keefaksen Pietarin talon rauniot ovat Roomassa.

Johannes oli kalastaja ja apostoli. Myöhemmin hänestä käytettiin nimeä evankelista Joos. Hänenkin nimensä oli Joos eikä Johannes. Joos oli syntynyt 8. toukokuuta v. 15 jKr. Juudean Beetlehemissä ja hän kuoli 26. syyskuuta 115 jKr. Jaakob veljen ja Joosen isä oli nimeltään Sebedeus ja heidän äitinsä oli mirhankantaja Salome. Toinen mirhankantaja Salome oli kätilö ja ylipappina olleen Simonin puoliso.

Jaakobin evankeliumissa on Jeshuan äidin Marian vanhemmista, lapsuudesta ja elämästä Jeshuan syntymään saakka. Jaakob kertoo isästään Joosefista ja biologisesta äidistään Mariasta sekä elämästä siihen asti, kun kaksoset syntyivät ja Maria-äiti oli kuolla synnytykseen. Hän kuoli tautivuoteelle poikien ollessa 13 v.

Pietarin evankeliumi on kopioitu lähes suoraan Matteuksen evankeliumista. Keefaksen Pietari oli Rhodokselta. Hänen vaimonsa oli ikuinen neitsyt. Pietari kirjoitti kreikaksi evankeliuminsa lisäten tekstiin omia uskomuksiaan hellenistijuutalaisuudesta. Hänestä tuli Rooman ensimmäinen paavi ja hän aloitti Rooman kirkon seksiskandaalit.

Nikodeemuksen evankeliumissa kerrotaan maaherra Pontius Pilatuksen hallitsemistavoista. Pilatus hallitsi Rooman edustajana Juudeassa v. 26-42 jKr. Hänet syrjäytettiin valitusten vuoksi. Pilatuksella oli vaikeuksia tehdä päätöksiä tuomioissa, sillä hänen hallintopiirissään oli useita näkemyksiltään erilaisia uskonryhmittymiä. Tekstissä on erittäin tarkka ja totuudenmukainen kuvaus Jeesus kuninkaan oikeudenkäynnistä. Kuningas Abbaksen nimi on väärin Addas, joka hänkin oli todistajana. Toinen Jeesus Barabbas oli vankilassa.

Tuomaan lapsuusevankeliumi kertoo Jeshuan elämänviisaudesta jo lapsena ja pyrkii osoittamaan, että Jeshua teki ihmeitä jo tuolloin puhuen vertauksin.

Marian evankeliumista on hävitetty alkuosa, jossa Maria Magdalenan elämänvaiheista Jeshua itse kirjoitti sekä heidän kihlajaisistaan ja häistään. Pietari hyökkäsi usein Magdalan Mariaa vastaan homoutensa takia.

Filippus kirjoittaa evankeliumissaan, että hyväksyy Jeshuan tavoin homot, mutta korosti heterosuhdetta, jotta luomakunta säilyy.

Juudas Iskariotin evankeliumi on kopioitu suoraan kreikankielisestä versiosta ja vääristelty tietoja kirjoittajan ja kääntäjän osaamattomuudesta. Alkuperäistekstistä puuttuu sanoja ja lauseita. Judas kavalsi Jeshuan Kapernaumissa ja vei 55 hopearahaa rahanvaihtajilta väittäen Jeshuan vieneen ne.

Barnabaan evankeliumiin on yhdistelty eri kirjoittajien tekstejä. Alkuosan tekstityyli on nuorempaa kuin loppuosassa. Jeesus Bar Abbas on kirjoittanut keskiosan tekstit. Muut kirjoittajat ovat laittaneet omia kirjoituksiaan Jeesus Bar Abbaksen tekstien väliin. Loppuosan tapahtumat sijoittuvat v. 50-66 vaiheille, jolloin Jeesus Bar Abbas oli jo kuollut. Etunimenä Barnabasta ei juuri esiinny, joten nimi saattaa olla Bar Abbas ja n-kirjain nimen keskelle tullut heittomerkistä, jota käytettiin poikaa tarkoittavan bar-sanan ja isän etunimen välillä tai se on vain yksinkertaisesti kirjoitusvirhe.

Tuomaan evankeliumin ottamista Raamatun viidenneksi evankeliumiksi on harkittu pitkään. Ongelmana on ollut tekstin vaikea tulkinta. Jeesuksen lapsuusajan tapahtumista ei ole kerrottu ja ne puuttuvat kokonaan Raamatusta. Tuomas kirjoitti ensin lapsuusevankeliumin jatkaen kirjoittamista Jeesuksen aikuisiän tapahtumilla.


<=== Takaisin ===>

Copyright © 2008-2012, Sirpa Montonen